• MuMo4PEC 
  M.ERANET-2
  kierownik projektu: dr hab. inż. Bartłomiej Szyja
  Projekt jest finansowany przez UE i NCN, a realizowany we współpracy w ramach konsorcjum z Dutch Institute For Fundamental Energy Research (Eindhoven, Holandia), Universidad Pablo de Olavide (Sewilla, Hiszpania), Technische Universiteit Delft (Holandia) i Politechnika Wrocławska (Polska). Projekt skupia się na katalitycznej dekompozycji wody w celu otrzymywania paliwa wodorowego. Rolą naszej grupy jest rozwikłanie wpływu współkatalizatora w tym procesie. 
 • GEPARD 
  OPUS Narodowe Centrum Nauki
  kierownik projektu: dr hab. Ewelina Ksepko

  Projekt GEPARD dotyczy obiecującej technologii spalania paliw tzw. chemicznej pętli tlenkowej (ang. CLC-Chemical looping combustion) i funkcjonalnych materiałów tlenkowych nazywanych nośnikami tlenu. Głównym celem jest zrozumienie zjawisk degradacji nośników tlenu podczas cyklicznych reakcji redoks oraz opracowanie wydajnych i trwałych nośników tlenu dla CLC oraz sprawdzenie ich przydatności do spalania biomasy/i lub węgla. Młodzi naukowcy (doktoranci PWr) otrzymują wsparcie. Realizację projektu zaplanowano na okres czterech lat.