Katedra Chemii i Technologii Paliw jest następcą Instytutu Chemii i Technologii Nafty i Węgla, w którym prowadzone były badania dotyczące produktów i procesów związanych z przetwarzaniem ropy naftowej już od lat 60-tych ubiegłego wieku.

Głównym tematem badań prowadzonych w Instytucie w przeszłości oraz obecnie w Katedrze, jest katalityczne przetwarzanie paliw (Hydrorafinacja, uwodornienie, hydrokraking, izomeryzacja), różne produkty naftowe (destylaty, pozostałości, asfalty, itp). Badania skupiają się na rozwoju podstaw technologicznych wytwarzania i zastosowania katalizatorów i sorbentów na potrzeby przemysłu, petrochemii, karbochemii i ochrony środowiska.

Ponadto w Katedrze prowadzone są badania związane z technologią materiałów węglowych (węgle aktywne, zgazowanie węgla).

W Katedrze działają dwa specjalistyczne laboratoria: Laboratorium analiz produktów naftowych oraz Laboratorium procesów katalitycznych i adsorpcyjnych, które świadczą usługi na potrzeby Katedry oraz partnerów zewnętrznych.