Zakres działalności:
Analiza produktów naftowych: właściwości, składu i struktury chemicznej paliw, olejów, asfaltów i produktów bitumicznych; ocena biodegradowalności komponentów paliw i olejów smarowych dla podmiotów gospodarczych i celów dydaktycznych.

Kierownik Laboratorium: dr inż. Iwona Wereszczako-Zielińska
e-mail: iwona.wereszczako-zielinska@pwr.edu.pl
tel.: (071) 320 6206
kom.: +48 604 617 951

Stanowiska badawcze/aparatura:

 • Kalorymetr do oznaczania ciepła spalania KL-12Mn
 • Stanowisko do oznaczania zawartości wody metodą Karla-Fischera,
 • Stanowisko do oznaczenia zawartości wody metodą destylacyjną
 • Półautomatyczny aparat do oznaczania temperatury zapłonu w tyglu zamkniętym metodą Pensky – Martens’a
 • Aparat do oznaczania temperatury zapłonu w tyglu otwartym metodą Marcussona
 • Aparat do oznaczania prężności par metodą Reida
 • Wiskozymetr do oznaczania lepkości kinematycznej metodą kapilarną
 • Stanowisko do oznaczania liczby kwasowej produktów naftowych
 • Aparat do badania składu frakcyjnego paliw
 • Stanowisko do oznaczania temperatury mętnienia, płynięcia i krystalizacji
 • Stanowisko do określania temperatury zablokowania zimnego filtra (CFPP)
 • Stanowisko do oznaczania zanieczyszczeń w ciekłych produktach naftowych
 • Lepkościomierz cyfrowy Brookfielda DV-II+ Pro do badania lepkości dynamicznej
 • Aparat ,,Pierścień i Kula” do badania temperatury mięknienia
 • Penetrometr
 • Aparat do oznaczania temperatury kroplenia
 • Aparat do oznaczania zawartości żywic obecnych
 • Stanowisko do badania działania korodującego na miedź i aluminium 
 • Spektrometr FTIR - IR Affinity-1S Shimadzu wyposażony w przystawkę ATR - Specac Quest
 • Aparat Wickbolda do analizy zawartości chloru oraz siarki w cieczach

Laboratorium oferuje oznaczenia:

 • Dla paliw i FAME:

składu frakcyjnego, gęstość, indeksu cetanowego, zwartości wody, temperatury zapłonu, wartości opałowej, prężności par metodą Reida, lepkości kinematycznej, temperatury mętnienia, temperatury zablokowania zimnego filtra, zawartości zanieczyszczeń stałych, działania korodującego na miedź, zawartości żywic, pozostałości po spopieleniu, pozostałości po koksowaniu, odczynu wyciągu wodnego, punktu anilinowego, zawartości FAME metodą  FT-IR, zawartości siarki i chloru w cieczach

 

 • Dla olejów silnikowych, hydraulicznych, technologicznych:

wartość opałowa, gęstość, zawartość wody, temperatura zapłonu, lepkość kinematyczna, wskaźnik lepkości, zawartość zanieczyszczeń stałych, temperatura krzepnięcia, działanie korodujące na miedź i aluminium, odczyn wyciągu wodnego, liczba kwasowa, pozostałość po spopieleniu, punkt anilinowy, zawartość siarki, zawartość chloru - Dla smarów plastycznych, materiałów wypełniających do tub w kablach światłowodowych: penetracja stożkiem, lepkość dynamiczna, gęstość, wydzielenie oleju, lotność, temperatura kroplenia, działanie korodujące na miedź i aluminium, zawartość substancji rysujących. Dla asfaltów: Penetracja igłą, temperatura mięknienia, temperatura zapłonu. - Dla paliw stałych (koks naftowy, węgiel drzewny, drewno) gęstość nasypowa, wilgoć, zawartość części lotnych, węgiel związany, ciepło spalania, zawartość popiołu.  

Informacje dodatkowe

Zakład wykonuje między usługi laboratoryjne dla różnych podmiotów gospodarczych. Wieloletnia współpraca ma miejsce z PLL LOT Wrocław , MPK Wrocław, Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., Corning Opical Communicatios, PCC Exol SA.