Katedra Chemii i Technologii Paliw
Wydział Chemiczny
Politechnika Wrocławska
ul. Gdańska 7/9
bud. F1 room 214
50-344 Wrocław
 

Sekretariat
tel./fax: +48 (71) 320 65 92

Kierownik
prof. dr hab. inż. Janusz Trawczyński
tel./fax +48 (71) 320 65 72
janusz.trawczynski@pwr.wroc.pl