Zakres działalności:
Analiza produktów naftowych: właściwości, składu i struktury chemicznej paliw, olejów, asfaltów i produktów bitumicznych; ocena biodegradowalności komponentów paliw i olejów smarowych dla podmiotów gospodarczych i celów dydaktycznych.

Kierownik Laboratorium: dr inż. Iwona Wereszczako-Zielińska
e-mail: iwona.wereszczako-zielinska@pwr.edu.pl
tel.: (071) 320 6206
kom.: +48 604 617 951