Paulina Jagódka
doktorant
pokój 115/F2
tel. 71 320 65 10

email: paulina.jagodka@pwr.edu.pl

promotor: dr hab. Ewelina Ksepko, prof. PWr
promotor pomocniczy: dr inż. Agata Łamacz

Wykształcenie:

  • 09.09.2019 - Magister (Chemia, Chemia Nieorganiczna i Kataliza) Wydział Chemii, Uniwersytet Wrocławski. Tytuł pracy magisterskiej: "Otrzymywanie wybranych porowatych materiałów niekowalencyjnych o topologii diamentoidalnej zdolnych do sorpcji i separacji węglowodorów" (promotor: dr hab. inż. Wojciech Bury)
  • 12.07.2019 - Magister inżynier (Technologia Chemiczna, Technology of Fine Chemicals), Wydział Chemiczny, Politechnika Wrocławska. Tytuł pracy magisterskiej: 'Cu to Ce exchange in the HKUST-1 structure' (promotor: prof. dr hab. inż. Janusz Trawczyński)
  • 25.01.2017 - Inżynier (Technologia Chemiczna), Wydział Chemiczny, Politechnika Wrocławska. Tytuł pracy inżynierskiej "Synteza i charakterystyka katalizatorów osadzonych na nośnikach węglowych" (promotor: dr inż. Agata I. Łamacz)

Zainteresowania naukowe:
Szkielety metaliczno-organiczne z węzłami typu paddle-wheel i ich zastosowanie w katalizie i sorpcji gazów. 

Publikacje:

  • Michalina Stawowy, Paulina S. Jagódka, Krzysztof Matus, Bogdan Samojeden, Joaquin Silvestre-Albero, Janusz Trawczyński, Agata I. Łamacz. HKUST-1-supported cerium catalysts for CO oxidation. Catalysts 2020, vol. 10, nr 1, art. 108, s. 1-17, DOI:10.3390/catal10010108
  • Paulina S. Jagódka, Michalina Stawowy, Agata I. Łamacz; Synteza i charakterystyka fizykochemiczna Ce/HKUST-1. "Kwadrans dla chemii" : aktualne badania i doniesienia ze świata chemii: monografia/[red. nauk. i skł. Piotr Stasiewicz, Daria Jaworska, Tomasz Kostrzewa. Warszawa], Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro, 2019
1 year 3 months