dr inż. Karolina Jaroszewska

pok. 101 bud. F1
e-mail: karolina.jaroszewska@pwr.edu.pl
tel.: + 48 (71) 320 63 02

ORCID: 0000-0002-6215-4588

 

Zainteresowania naukowe:

 • Kataliza heterogeniczna
 • Materiały mezoporowate
 • Katalizatory kompozytowe
 • Biopaliwa
 • Hydrorafinacja paliw

 

Ostatnie publikacje:

 • K. Jaroszewska, M. Fedyna, J. Trawczyński, Hydroisomerization of long-chain n-alkanes over Pt/AlSBA-15+zeolite bimodal catalysts, Appl. Catal. B:Environ. 225 (2019) 117756. (https://doi.org/10.1016/j.apcatb.2019.117756)
 • A. Masalska, K. Jaroszewska, J.R. Grzechowiak, Physicochemical and Catalytic Properties of Ni,H/ZSM-5 and Ni,H/ZSM-5–Binder Catalysts Prepared in the Absence and in the Presence of Binder, Kinet. Catal. 60 (2019) 851–861. (https://doi.org/10.1134/S0023158419060077)
 • M. Fedyna, M. Śliwa, K. Jaroszewska, L. Kępiński, J. Trawczyński, Procedure for the synthesis of AlSBA-15 with high aluminium content: characterization and catalytic activity, Microporous Mesoporous Mater. 292 (2020) 109701. (https://doi.org/10.1016/j.micromeso.2019.109701)
 • K. Jaroszewska, A. Masalska, J.R. Grzechowiak, Hydroisomerization of long-chain n-alkanes into monobranched high cetane isomers via a dual-component catalyst bed, Fuel 268 (2020) 117239. (https://doi.org/10.1016/j.fuel.2020.117239)
 • M. Fedyna, A. Żak, K. Jaroszewska, J. Mokrzycki, J. Trawczyński, Pt/AlSBA-15+zeolite catalyst for the hydroisomerization of n-hexadecane: The effect of platinum precursor, Microporous Mesoporous Mater. 305 (2020) 110366 (https://doi.org/10.1016/j.micromeso.2020.110366).
 • M. Fedyna, M. Śliwa, K. Jaroszewska, J. Trawczyński, Effect of zeolite amount on the properties of Pt/(AlSBA-15+Beta zeolite) micro-mesoporous catalysts for the hydroisomerization of n-heptane, Fuel 280 (2020) 118607. (https://doi.org/10.1016/j.fuel.2020.118607)
1 year 4 months