dr hab. Ewelina Ksepko, prof. PWr

Kontakt

pok. 206 bud. F1
e-mail: ewelina.ksepko@pwr.edu.pl
tel.: + 48 (71) 320 65 32

 

Zainteresowania naukowe

 • Zaawansowane materiały funkcjonalne (nośniki tlenu, MOF, sorbenty, półprzewodniki, nadprzewodniki, związki o strukturze typu perowskitu, spinelu)
 • Metody charakterystyki ciała stałego, w tym paliw i odpadów: XRD, WD-XRF, ED-XRF, SEM, EDS, TGA, reaktory małej mocy
 • Technologie spalania i zgazowania węgla i biomasy (chemical looping combustion, chemical looping with oxygen uncoupling, oksyspalanie paliw)
 • Kinetyka i mechanizm reakcji w układzie heterogenicznym
 • Metody ograniczenia emisji gazów cieplarnianych
 • Ochrona własności intelektualnej
 • Badania i rozwój – transfer wiedzy do przemysłu

ORCID Researcher ID: 0000-0003-0091-6468

 • 2017 doktor habilitowany, dziedzina: nauki techniczne, dyscyplina: technologia chemiczna
  Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie
  Monotematyczny cykl pt.: „Kinetyka i mechanizm przemian stałych nośników tlenu dla zastosowania w procesie spalania i zgazowania paliw”
 • 2006 doktor nauk fizycznych, specjalność: fizyka ciała stałego 
  Instytut Fizyki im. A. Chełkowskiego, Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii, Uniwersytet Śląski w Katowicach
  Temat rozprawy: „Otrzymywanie, struktura krystaliczna, strukturalne przejścia fazowe w układach typu (Ba1‒xSrx)PbO3 i (NaPb)(MnNb)O3”
 • 2000 magister chemii, specjalność: chemia analityczna 
  Instytut Chemii, Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii, Uniwersytet Śląski w Katowicach
  Temat: „Mikroanaliza rentgenowska. Oznaczanie pierwiastków ziem rzadkich: La, Ce, Pr, Nd, Eu i Gd w stali oraz miszmetalu techniką cienkiej warstwy”

Najważniejsze publikacje z ostatnich lat

 • Ksepko E, Ratuszna A, Crystal structure and temperature dependent structural phase transitions in (Ba1-xSrx)PbO3 (x=0, 0.2, 0.6) perovskite ceramics. Ceramics International. 2018;44:18294–18302 doi:10.1016/j.ceramint.2018.07.041
 • Babinski P, Sciazko M, Ksepko E. Limitation of thermogravimetry for oxy-combustion analysis of coal chars. J Therm Anal Calorim. 2018;133:713-725 doi:10.1007/s10973-017-6782-6
 • Ksepko E, Babinski P, Evdou A, Nalbandian L. Studies on the redox reaction kinetics of selected, naturally occurring oxygen carrier Journal of Thermal Analysis and Calorimetry 2016;124:137-150. doi:10.1007/s10973-015-5107-x
 • Siriwardane RV, Ksepko E, Tian H, Poston J, Simonyi T, Sciazko M. Interaction of iron–copper mixed metal oxide oxygen carriers with simulated synthesis gas derived from steam gasification of coal. Applied Energy. 2013;107:111‒23. doi:10.1016/j.apenergy.2013.01.063

Najważniejsze patenty z ostatnich lat

 • Patent nr PCT/IB2010/053297 (Application No. EP10751714), The method of obtaining ternary chemical compounds based on iron oxide and manganese oxide, Ksepko E, Figa J, Sciazko M, Labojko G.
 • P.394620, Sposób otrzymywania trójskładnikowych związków chemicznych na bazie tlenku żelaza
  i tlenku miedzi, Ksepko E, Ściążko M, Łabojko G.
 • P.391770, Sposób otrzymywania trójskładnikowych związków chemicznych na bazie tlenku żelaza
  i tlenku manganu, Ksepko E, Figa J, Ściążko M, Łabojko G.
 • P.390127, Sposób wykorzystania, w procesach spalania i/lub zgazowania paliw w układzie chemicznej pętli tlenkowej, nieorganicznych frakcji z wód głębinowych lub ścieków zawierających metale przejściowe Ksepko E, Figa J, Ściążko M, Stelmach S, Łabojko G.
1 year 4 months